HALLS MINIATURE CLOCKS

 

 

   

17th Century Ebony Longcase

 

17th Century William and Mary Longcase

 

 

 

 

 

 

   


   

Burr Walnut Pagoda Top Longcase

 

Oak Country Longcase Clock

 

Ebony Longcase Clock

 

 

   

Parquetry Longcase

 

Welsh Parquetry Longcase 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mahogany Pagoda Top

Longcase

 

Chinoiserie Pagoda Top Longcase

 

 

  

 

Continue